Platforma Uputstvo Nalog Kontakt

Program za ordinacije, brz za upotrebu i jednostavan za razumevanje. Sadrži sve potrebne elemente za vođenje evidencija. Ne želimo da gubite vreme i energiju na obučavanje i razumevanje alata koje vam nudimo! Naše aplikacije koriste "poznati" dizajn tako da upotreba ne zahteva naročitu obuku. Sve je razumljivo samo po sebi čim startujete program. Sve potrebne evidencije u osnovnom paketu: kartoteka, pacijenti, kalendar zakazivanja, evidencija uplata, štampa izveštaja, online pristup i sa mobilnih uređaja, specijalistički moduli i dr.
Platforma
Program je sistem modula i podeljen je tako da vama omogućava selektivan izbor funkcija i prilagođavanje cene programa u odnosu na osnovnu verziju. Svi moduli se mogu aktivirati u bilo kom momentu.

DODACI PREMA POTREBAMA VAŠE ORDINACIJE Magacin - potrošnja i nabavka repromaterijala Backup kompletne dokumentacije Rad sa više (naloga) oridnacija ili lekara Analitika po nalozima Bezbednosne mere pristupa sa odabranih lokacija Štampa svih vrsta izveštaja i podataka u kartonima (knjiga med.kartona)

MOGUĆNOSTI: OnLine zakazivanje termina - predlog zakazivanja eKarton uvid preko šifre IPS plaćanje preko QR koda Provera verodostojnosti izveštaja OnLine putem QR modula

Sve potrebne evidencije u osnovnom paketu: -kartoteka, pacijenti, kalendar zakazivanja, evidencija uplata, štampa izveštaja -online pristup i sa mobilnih uređaja (svi moduli sadrže veliki broj opcija koje su opisane u dodatnom katalogu) KARAKTERISTIKE • Brz i jednostavan program sa svim potrebnim evidencijama • Upotreba bez naročite obuke (zahvaljujući razumljivom dizajnu) • Dizajn je usmeren na jednostavnost u svakodnevnoj upotrebi • Neograničan broj pacijenata i pregleda • Minimalni troškovi i dostupna tehnika 24h (na području Novog Sada i lično) Brza analitika pacijenata, finansija i termina Besplatni DODACI za lekarsku praksu: • Dentalni karton • Optometrijski karton (L, D, dijagnoza, preporuka, pregled) • (sve vrste specijalističkih kartona prema vašoj specifikaciji) • Laboratorijske evidencije sa statističkim pregledom • Modul za podsećanje o zakazanim terminima (email, SMS)

Dizajniramo softverske proizvode za koje verujemo da će Vaš rad učiniti ugodnim i sigurnim.

Kontakt
O nama
Zadaci
www.data-sfera.com
Vaš nalog
Alati
Home