data. SFERA software

Development software and Tech solutions
Dizajniramo proizvode za koje verujemo da će vaš rad učiniti ugodnim.
Okrenuti smo internet tehnologijama i softverima koji su deo rešenja u poslovnim sferama (analitika, prodaja, menadžment...)
Posebno ističemo rad na razvoju softvera za specifične namene, po zahtevu klijenta.
Drajveri za elektroniku, razni sistemi za obradu podataka, platforme za primene u industriji, muzici, arhivama, medicini, grafici, školstvu...
Platforma za digitalizaciju i arhiviranje dokumentacije
ParallaxMove studio
Kontaktirajte nas
NAUKA I TEHNOLOGIJA