Dizajniramo proizvode za koje verujemo da će vaš rad učiniti ugodnim, a proizvodnju sigurnom i sa manjim troškom. U većini industrijkog dizajna, projektovanjem namenskih kontrolera i softvera postigli smo unapređenja u vidu više slobodnog vremena, automatizovanog rada sa minimumom rashoda i rasterećenjem sistemskih resursa preduzeća.
Modul za TAGovanje slika
.
Aplikacija za deklaracije QR i BAR code
.
Aplikacija za ID zaštitu proizvoda
.
Modul FileTransfer and Sharing
.
Registar Barcode internog sistema
.
Aplikacija za obradu online porudžbina
.
Aplikacija SocialNetwork - strukovno povezivanje
.
Aplikacija Skupština stanara
.
Modul za OnLine naplatu, sistem AllSecure
.
Aplikacija za prenos sportskih takmičenja
.
Aplikacija za analitiku WEB prodaje
.
Aplikacija za ID kartice
.
Aplikacija Loyality sistem za OnLine prodaju
.
Modul USB ključ za WEB aplikacije
.
Modul za TOKEN sigurnosni sistem
.
Aplikacija DATAindekser za katalogizaciju digitalnih medija
.
Aplikacija DeepSearch za rad sa digitalnim arhivama
.
Aplikacija DeepPublic za deljenje digitalnih arhiva i kataloga
.
Modul E-mail NewsLetter
.
Aplikacija WEBSharing deljenje dokumenata
.
Aplikacija - WEB platforma za publikovanje tokova događaja
.
Aplikacija TELESKOP, WEB indekser i pretraživač
.
Aplikacija za META katalogizaciju grafičkih dokumenata
.
Moduli za elektroniku
.