data. SFERA software

Development software and Tech solutions
Dizajniramo proizvode za koje verujemo da će vaš rad učiniti ugodnim, a proizvodnju sigurnom i sa manjim troškom. U većini industrijkog dizajna, projektovanjem namenskih kontrolera i softvera postigli smo unapređenja u vidu više slobodnog vremena, automatizovanog rada sa minimumom rashoda i rasterećenjem sistemskih resursa preduzeća.
WEB APLIKACIJE | SOFTVER | KONTROLERI I ELEKTRONIKA
Kontaktirajte nas
Projektovanje i izrada softverskih rešenja za primenu u obradi podataka i industriji. Izrada WEB rešenja i automatizacija daljinske obrade zahteva. Za industrijske procese razvili smo kontrolere i softverske proizvode za upravljanje u procesnoj industriji. Naši kontroleri su projektovani prema zahtvima klijenta i omogućavaju impementaciju u širokom radnom opsegu.
KONTAKT

Projektovanje internet softverskih rešenja

 • Industrija
 • Obrada podataka
 • Analitika
 • Namenske aplikacije

Digitalni sistemi za automatizaciju

 • Obrada senzora
 • Upravljanje linijama
 • Daljinska kontrola
 • Evidencije procesa

  Zamena konvencionalnih sistema kontrole digitalnim

 • Digitalni sistemi kontrole omogućavaju preciznija podešavanja linija i promenljive konfiguracije u toku procesa proizvodnje.

  Uparivanje konvencionalnih i digitalnih sistema

 • Mogućnost delimične nadogradnje postojećih sistema sa digitalnim kontrolerima na ključnim pozicijama industrijskog procesa.

  Proizvodnja kontrolera za procesnu industriju

 • Projektovanje domaćih namenskih kontrolera sa komponentama renomiranih proizvođača elektrnoskih elemenata.

  Softverska rešenja nadzora procesnih sistema

 • Koraci tokom industrijskih procesa mogu biti identifikovani radi kontrole ili izmene rada u "živom režimu" procesa. Radimo namenske softvere koji se projektuju prema potrebama.

  Platforme za digitalnu automatizaciju

 • Vizuelno praćenje procesa i softveri za upravljanje tokovima proizvodne linije. Namenski projektovane platforme za nadzor i komunikaciju sa elektronkom opremom.

  Softveri posebne namene za industriju i elektroniku

 • Softveri za sve van standardne potrebe. Nadogradnja elektronskih komponenti digitalnim sistemima i namenskim softverima za komunikaciju integrisane opreme i sistema nadzora i upravljanja.