data. SFERA software

Development software and Tech solutions
Dizajniramo proizvode za koje verujemo da će vaš rad učiniti ugodnim.
WEB APLIKACIJE | SOFTVER | KONTROLERI I ELEKTRONIKA
Kontaktirajte nas
Projektovanje i izrada softverskih rešenja za primenu u obradi podataka i industriji. Izrada WEB rešenja i automatizacija daljinske obrade zahteva. Za industrijske procese razvili smo kontrolere i softverske proizvode za upravljanje u procesnoj industriji. Naši kontroleri su projektovani prema zahtvima klijenta i omogućavaju impementaciju u širokom radnom opsegu.
KONTAKT